eBASE【3835】

市場

プライム(内国株式)

時価総額

243億3700万円

eBASE【3835】

市場

プライム(内国株式)

時価総額

243億3700万円