Statoil ASA【STO】

市場

NYSE

Statoil ASA【STO】

市場

NYSE