Technology - 値上がり率 ランキング

会社名 市場 業種 タグ
1 2U, Inc. NASDAQ Technology SaaS
2 My Size, Inc. NASDAQ Technology
3 Akerna Corp. NASDAQ Technology
4 OneConnect Financial Technology Co., Ltd. NYSE Technology
5 Foresight Autonomous Holdings Ltd. NASDAQ Technology
6 YayYo, Inc. NASDAQ Technology
7 Graham Corporation NYSE Technology
8 Duos Technologies Group, Inc. NASDAQ Technology
9 Upwork Inc. NASDAQ Technology
10 Dada Nexus Limited NASDAQ Technology
11 Cars.com Inc. NYSE Technology
12 Kingsoft Cloud Holdings Limited NASDAQ Technology
13 Roblox NYSE Technology
14 DocuSign, Inc. NASDAQ Technology SaaS
15 CrowdStrike Holdings, Inc. NASDAQ Technology SaaS
16 Health Catalyst, Inc NASDAQ Technology
17 オクタ NASDAQ Technology SaaS
18 Datadog, Inc. NASDAQ Technology SaaS
19 Synchronoss Technologies, Inc. NASDAQ Technology
20 Ebang International Holdings Inc. NASDAQ Technology
21 Ringcentral, Inc. NYSE Technology SaaS
22 Staffing 360 Solutions, Inc. NASDAQ Technology
23 HUYA Inc. NYSE Technology
24 Atlassian Corporation Plc NASDAQ Technology SaaS
25 Sabre Corporation NASDAQ Technology
26 Elastic N.V. NYSE Technology SaaS
27 So-Young International Inc. NASDAQ Technology
28 DouYu International Holdings Limited NASDAQ Technology
29 Momo Inc. NASDAQ Technology
30 Intellicheck, Inc. NASDAQ Technology
31 Sharing Economy International Inc. NASDAQ Technology
32 Cloudflare, Inc. NYSE Technology
33 Weibo Corporation NASDAQ Technology
34 Bandwidth Inc. NASDAQ Technology
35 Professional Diversity Network, Inc. NASDAQ Technology
36 AMN Healthcare Services Inc NYSE Technology
37 Bilibili Inc. NASDAQ Technology
38 Dropbox, Inc. NASDAQ Technology SaaS
39 CarGurus, Inc. NASDAQ Technology
40 HubSpot, Inc. NYSE Technology SaaS
41 Datasea Inc. NASDAQ Technology
42 Borqs Technologies, Inc. NASDAQ Technology
43 Agilysys, Inc. NASDAQ Technology
44 Coupa Software Incorporated NASDAQ Technology SaaS
45 Varonis Systems, Inc. NASDAQ Technology
46 Aspen Technology, Inc. NASDAQ Technology
47 Wix.com Ltd. NASDAQ Technology SaaS
48 Fiserv, Inc. NASDAQ Technology
49 Aerohive Networks, Inc. NYSE Technology
50 Dynatrace, Inc. NYSE Technology SaaS